Verandert de bijtelling voor youngtimers?

Rijdt u privé met de auto van de zaak? Dan moet u een bedrag bij uw inkomen optellen. In 2021 zijn er feitelijk maar twee bijtellingspercentage: 12% of 22%. Tot zover lijkt het eenvoudig. Echter, als u de auto in 2019 hebt gekocht, dan kunt u soms nog gebruikmaken van het destijds geldende bijtellingspercentage. Voor elektrische auto’s geldt tot een cataloguswaarde van € 40.000 een bijtellingspercentage van 12%, daarboven wordt 22% gerekend. Rijdt uw auto op waterstof, dan geldt een percentage van 12% zonder opslag. Rijdt u meerdere auto’s? Houd dan meerdere keren rekening met een bijtelling. Omdat veel ondernemers en DGA’s door de bomen het bos niet meer zien, beschrijven wij in dit artikel een aantrekkelijke optie om uw privébijtelling bij meerdere auto’s van de zaak te beperken.

Bijtelling bij meerdere auto’s van de zaak

De bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak geeft altijd veel discussie en is voer voor procedures. Als de DGA over meerdere auto’s van de zaak beschikt, wil hij de bijtelling graag beperkt zien tot één auto. Dat is op zich mogelijk. Hiervoor kijkt de belastingdienst naar de gezinssamenstelling en het aantal rijbewijzen binnen het gezin. Ook wordt gekeken naar het aantal gezinsleden dat werkzaam is binnen de onderneming van de directeur-grootaandeelhouder.

Zijn de gezinsleden niet werkzaam binnen de onderneming en is er daarnaast (privé) per rijbewijs één auto beschikbaar,  dan hoeft de DGA maar over één auto een bijtelling voor privégebruik in aanmerking te nemen. Dat is uiteraard een zeer gunstige regeling. Tot en met 2021 werd voor de bijtelling van de directeur-grootaandeelhouder in dit geval uitgegaan van de bijtelling voor de auto met de hoogste cataloguswaarde. Dit beleid was erg gunstig voor DGA’s die een (klassieke) youngtimer op de zaak hadden staan. Deze youngtimers hebben overwegend een hoge catalogusprijs, maar de bijtelling is beperkt; voor auto’s die ouder zijn dan 15 jaar geldt namelijk een bijtelling van 35% van de waarde in het economisch verkeer van de auto.

Voorbeeld bijtelling meerdere auto’s

Een DGA heeft een Porsche, BMW, Mercedes en (youngtimer) Bentley. Er wordt in overleg met de Belastingdienst afgesproken, dat de bijtelling wordt toegepast over de auto met de hoogste cataloguswaarde, in dit geval de Bentley (cataloguswaarde: € 280.0000). In dit geval bedraagt de bijtelling  € 20.000 x 35% = € 7.000 x 49,5% (inkomstenbelasting), zijnde ongeveer (netto) € 3.500 per jaar. Over de Porsche, BMW en de Mercedes wordt geen bijtelling toegepast. Een kilometeradministratie is verder niet nodig.

Nieuwe regeling in 2022

Hoewel dat niet voor alle auto’s zal gelden, betekende deze benadering dat de DGA in dure klassieke auto’s kon rijden tegen een relatief bescheiden bijtelling. Een bijkomend voordeel: het onderhoud van de auto’s is aftrekbaar. De berekening van de bijtelling gaat in 2022 echter veranderen, de voorwaarden blijven ongewijzigd. Er wordt nog steeds gekeken naar het aantal gezinsleden, het aantal rijbewijzen, het aantal auto’s dat privé beschikbaar is en of de gezinsleden werkzaam zijn binnen de onderneming. Nu geldt echter niet langer de hoogste catalogusprijs, maar de hoogste bijtelling.

Voor DGA’s die de beschikking hebben over een youngtimer, pakt deze wijziging veelal nadelig uit omdat de bijtelling meestal niet meer plaatsvindt over de youngtimer (35% van de waarde in het economisch verkeer), maar over de nieuwe auto’s (22% van de catalogusprijs). Voor elektrische auto’s gelden andere bijtellingspercentages, waarvan de hoogte afhankelijk is van de datum van eerste toelating. Ook voor deze auto’s geldt dat de bijtelling doorgaans hoger ligt dan de bijtelling voor de youngtimer.

Voor alle directeuren-grootaandeelhouders die voor de bijtelling van de auto’s van de zaak in het verleden een afspraak hebben gemaakt, is het belangrijk om te kijken of deze door kan lopen of achterhaald is door het nieuwe beleid van de Belastingdienst.

Advies DGA of B.V.

Wilt u als DGA of ondernemer een fiscaal advies over uw bedrijf, privésituatie of de auto van de zaak? Stuur dan een e-mail of neem vrijblijvend contact met Jongbloed fiscaal Juristen: m.teriet@jongbloed.tv.