Dit verandert er voor automobilisten in 2023

De automobilist gaat in 2023 meer betalen

Het nieuwe jaar is begonnen! Een mooi moment om even puntsgewijs te vermelden wat dit betekent voor de belastingen die je moet betalen als automobilist. Tipje van de sluier: alles wordt weer een beetje duurder.

Bpm stijgt

Ben jij van plan om een nieuwe auto aan te schaffen? Let dan goed op. Want de Belasting van Personenauto’s en Motorfietsen (bpm) wordt voor personenauto’s berekend aan de hand van de CO2-uitstoot per kilometer. De hoeveelheid bepaalt in welke belastingschijf je valt. Omdat deze grenzen in 2023 zijn verlaagd, kom je sneller in een hogere schijf terecht. Oftewel: je betaalt meer bpm bij een lagere uitstoot, ook omdat de tarieven per schijf dit jaar met ruim 2 procent zijn verhoogd. Dit geldt overigens niet voor elektrische auto’s (geen uitstoot) en ook voor plug-inhybrideauto’s is het anders geregeld. Deze voertuigen kennen maar drie tariefschijven en er wordt er geen starttarief berekend.

Motorrijtuigenbelasting

Ieder die in het bezit is van een motorvoertuig betaalt hier maandelijks belasting over. Dit zijn kosten die worden berekend op basis van CO2-uitstoot, brandstofsoort en het leeggewicht van het voertuig. Een deel van deze kosten (motorrijtuigenbelasting) gaan naar de staat, en dit percentage stijgt in 2023 met een kleine 5 procent. Het andere deel is bedoeld voor de provincies. Hoewel dit percentage in zes van de twaalf provincies gelijk blijft, hebben Groningen, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg en Zuid-Holland besloten om dit jaar een hoger percentage in te voeren. Wat je nu gaat betalen? Dat is per provincie weer anders.

Accijnzen

Omdat de brandstofprijzen in het voorjaar van 2022 de pan uitrezen, verlaagde het Rijk tijdelijk de accijnzen op benzine, diesel en lpg met 21 procent. Helaas vervalt deze regeling per 1 juli 2023, waardoor je aan de pomp weer meer gaat betalen.

Reiskostenvergoeding

Om dit overzicht nog een beetje positief af te sluiten, is er ook goed nieuws te melden voor dit jaar. Declareer jij maandelijks je reiskoten? Dan heb je geluk. Vanaf 1 januari 2023 mag je geen 0,19 cent declareren, maar 0,21 cent. Zonder daar belasting over te betalen. Toch weer een lichtpuntje!